Una ordenança regularà els usos i activitats en sòl industrial per millorar la qualitat ambiental i afavorir la convivència amb els espais residencials

Dimecres, 9 de març de 2011 a les 00:00
El ple del 23 de febrer va aprovar la ordenança i s'estan fent els tràmits per adequar el Pla General

El Ple del 23 de febrer va aprovar una Ordenança per a la regulació dels usos i activitats al municipi, al mateix temps s'ha d'aprovar una modificació del Pla General (PGOU) per fer-la compatible amb la normativa urbanística vigent.

L'objectiu de la modificació ha estat desenvolupar una nova classificació dels usos en sòl industrial i concretar les condicions de les activitats mitjançant una nova Ordenança d'usos i activitats que ha de ser una eina complementària al Pla General per aconseguir que a Polinyà hi convisquin de forma més ordenada i coherent les diferents activitats econòmiques i el conjunt de la ciutadania.

Amb aquest objectiu s'ha elaborat una ordenança reguladora d'usos i activitats que enfoca la intervenció administrativa de les activitats i les instal·lacions integrant tots els vectors ambientals i de seguretat en un únic procediment i introduint nous criteris reguladors en el conjunt de les característiques del local, amb l'objectiu de marcar mesures correctores que facin possible la implantació d'una determinada activitat. L'aplicació d'aquests nous criteris lligats a la qualitat ambiental, implicarà que activitats que fins ara no tenien cabuda al municipi, puguin fer-ho sempre que les seves instal·lacions compleixin els paràmetres medioambientals en condicions òptimes per evitar incidències negatives en l'entorn. El Vector Ambiental i de Seguretat (VAS) que correspongui a cada activitat d'acord amb la nova ordenança, determinarà doncs, en funció del grau d'incidència en el medi ambient i l'emplaçament (pròxim o no al nucli residencial), la possibilitat i les condicions d'instal·lació d'una empresa al nostre municipi.

A partir de l'aprovació d'aquesta nova ordenança es fa necessària també l'adequació del PGOU vigent ja que es veurà modificat substancialment en la forma de regulació dels usos del sòl industrial, per això el Ple aprovarà, a més de l'esmentada ordenança, la modificació inicial del Pla General en tots aquells punts necessaris per tal que aquesta sigui operativa. Tot plegat, la tramitació d'aquesta nova normativa pot comportar entre 8 i 10 mesos abans no sigui aprovada definitivament, ja que requereix de l'aprovació també de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 09.03.2011 | 08:52