Polinyà avança en la defensa del patrimoni natural i cultural

Dijous, 26 de maig de 2022 a les 11:00

El Ple municipal aprova declarar la masia de Can Rovira un bé cultural d’interès local i tira endavant el primer catàleg d’arbres i arbredes.

La masia de Can Rovira es convertirà en un bé cultural d’interès local (BCIL). Així ho han acordat els 13 regidors i regidores que conformen el Ple Municipal. Can Rovira ha conservat l’estructura arquitectònica tradicional de masia i diversos elements que han estat testimonis del passat agrícola i ramader del municipi.

Can Rovira és un punt important en el relat històric del territori i per aquest motiu s’ha decidit protegir-la i garantir-ne el futur per tal de mantenir aquest llegat que recorda la vida de pagès i la feina al camp del passat rural de Polinyà.

També amb l’objectiu de protegir el patrimoni però en aquest cas el natural, el ple municipal ha aprovat el primer Catàleg d’arbres i arbredes de Polinyà. Amb aquest document es declaren protegits 39 exemples i arbredes com a elements singulars.

Aquesta protecció implica la prohibició de talar-los, arrencar-los o danyar-los. A més, caldrà l’autorització expressa de l’Ajuntament per a l’aplicació de qualsevol tractament fitosanitari necessari per al seu manteniment. En el cas d’aquells arbres i arbredes localitzats en propietats privades, a principis d’any l’Ajuntament ja va notificar i informar als propietaris corresponents per tal que fossin coneixedors dels seus drets i deures.

Nou Pla Intern d’Igualtat de gènere

Al darrer Ple, també es va aprovar per unanimitat el nou Pla Intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Polinyà. Els Plans d’Igualtat són l’eina per excel·lència per a reduir les desigualtats entre homes i dones dins les organitzacions. Serveixen per a planificar la promoció de la igualtat i també per a garantir que s’apliquen els mecanismes que fan efectius els drets de les persones relacionats amb la igualtat de gènere, la diversitat afectiva i la no discriminació.

Darrera actualització: 26.05.2022 | 14:05