La tarifa del servei d'aigua potable s'incrementarà el 7,7% el 2012

Dimecres, 14 de desembre de 2011 a les 00:00
Per a un consumidor mitjà suposarà una pujada de 1,41 euros al trimestre.

L'any 2012 les tarifes d'aigua s'incrementaran un 7,7%. La causa d'aquest fort increment es deu, en gran part, a la devolució del deute de 180.000 € contret per l'ajuntament amb SOREA, l'empresa concessionària, durant el període 2006 al 2010 i reconeguda per un decret de 7 de juny de 2011 per l'anterior alcaldessa.

Per tal de fer front al pagament d'aquest deute, l'Ajuntament signarà un conveni amb SOREA mitjançant el qual, en les tarifes a aprovar per l'any vinent, inclouran com a fons de reposició un import de 50.000 € dels quals, hi haurà una part fixa de 30.000 € per amortitzar el deute pendent. D'aquesta manera, en sis anys es podrà eixugar el deute de 180.000 €.

Actualment, el fons de reposició de la tarifa (aquella part de la tarifa que es destina a la manteniment de la xarxa durant l'any) està fixat en 35.472 €. Amb la revisió anual, de cara al 2012, les variacions degudes a increments de preu de material, mà d'obra, IPC, etc, representaria haver d'incrementar el 5,5 % les tarifes vigents. Però degut a l'acord de fixar en 50.000 € aquest import per eixugar el deute, l'increment serà del 7,7%.

Concretament per a un consumidor mitjà de 30 m3/ trimestre, suposarà un increment aproximat de 1,41 €/trimestre.

Darrera actualització: 23.01.2012 | 06:11