La nova llei de residus i sòls contaminants per a una economia circular prohibeix les cremes de restes vegetals

Dimecres, 19 d'octubre de 2022 a les 10:00

Sí es permeten els focs d'esbarjo sempre que s'hagi fet la comunicació prèvia.

La nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular exposa que amb caràcter general no està permesa la crema de residus vegetals generats per activitats a l’entorn agrari i silvícola. Només s'exceptuen dos supòsits:

  • En el cas que hi hagi l’afecció d’una plaga i no existeixin d'altres mitjans.
  • Per prevenir risc d'incendi.

En ambdós casos, caldrà comptar amb una autorització individualitzada expressa, per tant, no serà suficient amb la comunicació que es realitzava directament a través de l’Ajuntament.

La crema de restes constitueix infracció de la llei i està sancionada amb multes econòmiques. Per tant, a partir d’ara no es tramitaran comunicacions de crema i els residus vegetals s’hauran de compostar. Aquesta obligació afecta especialment a les persones que cultiven horts o jardins i als productors agrícoles que tradicionalment havien cremat les restes durant la tardor. Ara, amb la nova llei, hauran de tenir en compte la prohibició i gestionar els residus adequadament. Per consultar més informació sobre la nova llei accedeix en aquest enllaç.

En cas de trobar-se en alguna de les dues excepcions que marca la llei,  per poder fer la crema cal demanar autorització al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat. Es pot fer telemàticament a la seu electrònica del seu web en aquest enllaç. Caldrà tenir declarat aquest cultiu o plantació i detallar la plaga que l’afecta i que per evitar-ne la propagació se sol·licita la crema. Des del Servei de Sanitat Vegetal del Departament es verificarà que figuri al llistat elaborat per l’IRTA sobre plagues i malalties que cal controlar mitjançant la crema de les restes vegetals dels cultius afectats. Un cop verificat, es farà un informe que es passarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, que serà qui finalment emetrà o no l’autorització.

Focs d'esbarjo

Sí es permeten, en canvi, els focs d'esbarjo, com podrien ser les barbacoes, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març. En aquests casos, per tant, s'ha de comunicar la realització de qualsevol mena de foc d'esbarjo en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals o la seva franja, definits anteriorment, ho hauran de comunicar prèviament mitjançant el formulari de comunicació. Es pot fer de forma telemàtica en aquest enllaç o presencialment a l'Ajuntament demanant cita prèvia a l'OAC.

A l’espera de la derogació del punt de la Llei que prohibeix les cremes

A principis del mes d'octubre es va aprovar per ponència una esmena en la Llei de la PAC per tal de derogar aquest article 27.3 de la Llei 7/2022. Però fins que aquesta nova Llei no estigui aprovada i publicada al BOE (la previsió és que sigui a finals d’any), la normativa vigent a dia d’avui és la Llei 7/2022. Això vol dir que l’article que prohibeix les cremes no ha estat derogat encara i, per tant, la prohibició de crema de restes vegetals és un fet i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i de prevenció d’incendis quan no hi ha alternatives per a la seva eliminació.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 14:52