El Ple estableix el full de ruta en les polítiques de joventut fins al 2025

Dijous, 29 de setembre de 2022 a les 00:00

S’aprova també el primer reglament del teletreball del consistori, acordat amb una comissió negociadora formada per representants sindicals i de l'Ajuntament.

Aprovat el segon Pla Local de Joventut de Polinyà que tindrà vigència del 2022 al 2025. Aquest document serveix per tenir una diagnosi de la realitat jove del municipi – entre els 12 i els 29 anys – contextualitzada en la situació global que aquest cop ve molt marcada per la pandèmia de la Covid-19 i establir a partir d’aquí les actuacions a fer.

El Pla Local de Joventut permet fa un retrat demogràfic i social del col·lectiu i planteja les necessitats a les quals les polítiques de joventut han de donar resposta en els propers anys. En aquest sentit, marca les línies estratègiques a seguir:

  • Ampliació de l’oferta d’estudis post obligatoris al municipi.
  • Evitar l’abandonament prematur dels estudis obligatoris, que és causa de major vulnerabilitat.
  • Reduir l’atur juvenil agreujat per la pandèmia.
  • Crear polítiques d’habitatge per a la població jove facilitant la seva emancipació dins el municipi.
  • Millorar els hàbits de salut de les persones joves, relacionat directament amb el fracàs escolar: tabac, cànnabis i sobreexposició a pantalles.
  • Ampliar l’oferta d’activitats extraescolars.
  • Fomentar la participació i l’associacionisme juvenil.

A més, la diagnosi també ha detectat la necessitat d’enfortir el vincle dels joves majors d’edat amb el municipi per tal de reduir la migració a altres municipis.

El primer reglament de teletreball

En aquesta darrera sessió del Ple també s’ha aprovat el primer Reglament Regulador del Teletreball al consistori. La normativa ha estat acordada per una comissió negociadora integrada per representants sindicals i de l’Ajuntament.

El reglament estableix que el teletreball és voluntari, d’un màxim d’un dia a la setmana i sempre acordat amb els comandaments de les diferents àrees. Només s’implantarà, però, als llocs de treball que permetin dur a terme les funcions encomanades en un entorn virtual i sempre mantenint els nivells de qualitat i atenció previstos.

Aquest nou model ha de contribuir a una millor organització del treball i a una gestió més sostenible i eficaç dels recursos disponibles. A més, amb la conseqüent reducció dels desplaçaments, es contribueix a la protecció del medi ambient.

Rebutjada una moció d’ERC per canviar el nom del Centre Cívic

El grup d’ERC ha presentat una moció per canviar el nom del Centre Cívic pel de Centre Cívic de l’1 d’octubre amb l’objectiu de “recordar un dia històric”. La proposta, però, va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, l’abstenció de PECP i els vots a favor de PDeCAT i ERC.

Darrera actualització: 29.09.2022 | 13:25