El 91% dels voluminosos recollits en el 2022 eren abocaments a la via pública sense previ avís

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 00:00

El servei de recollida de voluminosos és gratuït, només cal sol·licitar-ho prèviament trucant al telèfon 900 102 918

Els voluminosos, col·loquialment anomenats mobles o trastos vells, són els residus domèstics que per les seves grans dimensions no es poden abocar al contenidor. Per aquest motiu existeix un servei de recollida especial que, a Polinyà, està programat tots els dilluns. Aquest servei és gratuït però cal sol·licitar-ho prèviament trucant al telèfon 900 102 918. La recollida es fa sempre els dilluns de 9 a 14 h, per tant l’única condició és deixar els voluminosos al carrer durant diumenge al vespre o dilluns abans de les 9 h.

L’abandonament de mobles i trastos vells al carrer està prohibit. És obligatori sol·licitar el servei concertat de recollida i no fer-ho pot comportar-ne una sanció econòmica.

Què passa quan no es programen les recollides?

El fet de sol·licitar el servei facilita la feina de l’empresa de recollida que pot fer-ne una gestió més eficient. Quan no se sol·licita o els abocaments es realitzen fora de dia i horari es fan necessaris serveis extraordinaris de recollida que comporten una despesa econòmica, així com un impacte visual negatiu per a la ciutadania que es comporta de manera cívica. També suposen un impediment a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda.

Les dades de recollida de voluminosos del 2022 indiquen clarament que, actualment, la gran majoria de trastos i mobles vells es van abandonar al carrer sense fer ús d’aquest servei gratuït: el 91,15% dels voluminosos recollits en el 2022 havien estat abandonats, és a dir, no s’havia sol·licitat el servei prèviament o es van abandonar fora del dia i l’horari establerts.

Com i on dipositar de forma correcta els voluminosos?

Els voluminosos s’han de dipositar a la vorera més propera al domicili però també a la zona més propera a la calçada per a garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. És molt important no deixar-los al costat dels contenidors perquè s’hi impedeix l’accés i, sovint, també la recollida dels residus dipositats als contenidors.

Què es pot treure al carrer i què no al carrer?

El servei de recollida de voluminosos recull qualsevol residu de gran mida que per les seves dimensions pugui distorsionar la gestió ordinària dels residus d’origen domèstic:

  • Mobles i estris: armaris de grans dimensions, estanteries, tauletes de nit, etc.
  • Fustes: qualsevol element estructural o de mobiliari com puguin ser marcs de finestres, portes, marcs de fusta de portal restes de mobles, etc.
  • Aparell elèctrics i electrònics de gran mida: neveres, rentadores. Cal tenir en compte, però, que si es compra se’n fa una renovació de l’aparell, l’empresa té l’obligació d’endur-se l’electrodomèstic vell.
  • Ferralla: elements residuals fèrrics com per exemple, canonades, somiers de llit, peus de làmpades, etc.

En canvi, els residus següents cal portar-los a la deixalleria municipal:

  • Sanitaris
  • Sacs de runa
  • Petits electrodomèstics
  • Jardineres i plantes
  • Televisors

En cas de dubte podeu trucar a l’OAC de l’Ajuntament al telèfon 937 130 264.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 14:45