Durant la primera quinzena de març la Policia Local farà controls sobre l'ordenança de Tinença d'animals de companyia

Dijous, 1 de març de 2012 a les 00:00
Durant el mes de febrer s'ha dut a terme una campanya informativa i de sensibilització La Policia Local de Polinyà realitza des d'aquesta setmana i fins al 15 de març una campanya per comprovar si els propietaris d'animals domèstics respecten l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals de companyia. Els controls prioritzaran el compliment de la normativa relativa a la presència de gossos a la via pública.

En aquest sentit, s'observaran aspectes com ara si els animals van lligats, si estan identificats i duen el xip o si es recullen els seus excrements, entre d'altres qüestions. També es vetllarà pel compliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

Les inspeccions aniran a càrrec d'agents de paisà que aixecaran acta quan es detectin infraccions. Quan sigui així, les sancions que es podran imposar aniran entre els 100 i els 240 euros, en funció de la infracció i també de si hi ha o no reincidència per part del propietari. La campanya es realitzarà en els llocs on hi ha més tendència a deslligar els animals. Així, es farà especial incidència en places i espais verds.

Aquesta campanya s'emmarca dintre d'una campanya específica de control de l'ús de la via pública, per controlar els actes incívics, com poden ser l'ús dels espais públics per part dels propietaris de gossos, lús incorrecte del mobiliari urbà, l'alteració del descans veïnals i grafitis i pintades sense autorització.

Des de l'Ajuntament es sol·licita la col·laboració ciutadana perquè denunciïn a la Policia Local qualsevol compartament incívic del qual siguin testimonis.

Darrera actualització: 01.03.2012 | 03:14