Ajuts per al menjador escolar: del 16 de maig al 3 de juny

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 09:00

El tràmit per a sol·licitar-les s'ha de fer en línia a la seu electrònica de l'Ajuntament de Polinyà.

Les dates de presentació de sol·licituds per als ajuts al menjador escolar del curs 2022/2023 són del 16 de maig al 3 de juny. Aquesta ajuda està adreçada a l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (dels 3 als 16 anys) que estiguin matriculats en algun dels centres educatius públics del Vallès Occidental.

Presentació de sol·licituds

La tramitació d'aquests ajuts s'ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Polinyà, però si en necessiteu més informació o teniu alguna dificultat amb la tramitació podeu demanar cita prèvia al telèfon al 93 713 01 41, de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns a la tarda de 16 a 19h.

En el cas de fer la tramitació en línia no cal que sol·liciteu el volant d'empadronament a l'Ajuntament ni que l'adjunteu a la sol·licitud perquè en el moment de fer la tramitació esteu donant el consentiment a les administracions per fer la consulta.

Qui pot demanar un ajut de menjador?

L’alumnat matriculat en un centre escolar de la Comarca del Vallès Occidental a:

  • 2n i 3r dels ensenyaments de primer cicle d’infantil d’aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantant.
  • 2n cicle d’educació infantil (P3 a P5)
  • Primària
  • ESO (sempre que el centre tingui servei de menjador)

Requisits principals

El requisit principal és que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels imports següents:

  • 1r adult (pare, mare, tutor): 11.365,60 €. 
  • 2n adult (pare, mare, tutor): 5.682,80 €. 
  • Altres adults de la unitat familiar (avi/a): 2.841,40 €.
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €.
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d’aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l’alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals, consulta els requisits a les bases de la convocatòria.

Tipus d'ajuts

S’atorgarà ajuts del 70% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars. L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel Departament d’Educació.
 
 
Darrera actualització: 10.05.2022 | 14:15