Ajuts al lloguer jove, del 28 de setembre al 7 d'octubre

Dilluns, 26 de setembre de 2022 a les 00:00

S’obre nova línia d'ajuts al lloguer per a les persones joves que no van poder accedir a la convocatòria estatal.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts per pagar el lloguer destinats a joves de fins a 36 anys. S’hi poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 29 M€.

Els ajuts es podran demanar des del dia 28 de setembre i fins al 7 d’octubre.

Qui els pot demanar

  • Joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.
  • Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.
  • Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, poden sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un en resulta beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Requisits d’accés

Els ajuts no es donen per ordre d’arribada. S’ha establert la concurrència competitiva per poder prioritzar i estudiar tots els expedients de les persones joves sol·licitants.

L’import final de l’ajut no és lineal, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 23.664,16 € (2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).

Imports màxims de lloguer mensual

  • En el cas de llogar un habitatge complet, el lloguer a l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) no poden superar els 950 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 1.100 euros.
  • En els supòsit d’habitació, el preu del lloguer no pot ser superior a 450 euros, també en referència a l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental).

Import de la subvenció

  • 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
  • 30% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats.
  • 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Com fer el tràmit de sol·licitud

En línia, a la seu electrònica de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Presencialment, a l'Ajuntament de Polinyà demanant cita prèvia amb Habitatge o a qualsevol Oficina local d'habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Darrera actualització: 27.09.2022 | 13:29