Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Notícies


Dimarts, 8 de març del 2016
Què passa si no puc pagar la factura de l'aigua?
La llei estableix un protocol a seguir per a assegurar el dret d'accés als serveis bàsics d'aigua, llum i gas

La Llei 24/2015 de mesures urgents contra la pobresa energètica estableix quin és el procediment a seguir en el cas que una persona tingui dificultats per a pagar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Això és el que es coneix com a pobresa energètica. Aquest procés comença en el moment que l’usuari d’aquests serveis rep una notificació de factura impagada per part de l’empresa del subministrament.

Què passa si rebo la notificació d’una factura impagada?
A partir del moment que l’empresa de serveis notifica un impagament al consumidor, si l’usuari no s’hi oposa en els 30 dies següents, l’empresa demanarà als serveis socials de l’Ajuntament un informe per a determinar si l’usuari és una persona en risc d’exclusió residencial i, per tant, si se li manté el subministrament o bé es procedeix al tall.

Estan en risc d’exclusió residencial les persones o unitats familiars que es trobin en el següents casos:

- Ingressos inferiors a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) si es tracta de persones que viuen soles.
- Ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència (més d’una persona)
- Ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
- Quan a la llar hi viu una persona que necessiti de màquines assistides per a sobreviure.

Què fan els serveis socials?
Quan els serveis socials de l’Ajuntament reben la petició per part de l’empresa subministradora, si disposen de les dades de la persona afectada, redactaran l’informe i l’enviaran a l’empresa que l’ha demanat. Si, en canvi, els serveis socials no disposen d’aquestes dades, contactaran amb la persona afectada per a demanar-li la documentació necessària i així poder acreditar la seva situació econòmica.

Per tal que els serveis socials de l’Ajuntament puguin fer aquest informe i posar en marxa el protocol per a impedir el tall del subministrament és imprescindible que la persona afectada sigui titular del servei de subministrament.


Si des dels serveis socials no poden acreditar que la persona afectada reuneix els requisits que la llei marca com a situació de risc, l’empresa subministradora del servei (aigua, gas o electricitat) podrà procedir al tall.

Com em poso en contacte amb els serveis socials de l’Ajuntament?
Per a contactar amb els serveis socials pots fer-ho físicament a les oficines del c. Onze de Setembre, 17, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns de 16 a 19 h. També pots contactar-hi trucant al telèfon 937 130 141.

Els serveis socials de l’Ajuntament ja tenen les meves dades econòmiques. Ara què?
Els serveis socials s’encarreguen de fer arribar l’informe econòmic de la persona afectada a l’empresa subministradora per tal que aquesta verifiqui que l’usuari es troba en una situació de risc d’exclusió residencial. A partir d’aquest moment se suspèn el tall del subministrament.

Fins quan se’m mantindrà el subministrament?

La Llei preveu que no es pot fer el tall del subministrament mentre duri aquesta situació de risc d’exclusió residencial. Transcorregut un any, l’empresa subministradora pot demanar que Serveis Socials acreditin, de nou, que la situació de risc persisteix. En cas que serveis socials tingui constància que la situació econòmica ha canviat ho comunicaran a l’empresa.
Twitter Twitter Twitter Facebook La Tafanera
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat