Borsa de Treball Enginyer/a ( A1 )

Es crea una borsa de treball de la categoria d’ENGINYER/A, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir necessitats del servei o altres places vacants.

Codi: 1014/2019

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds:des del dia 04/06/2019 fins al dia 25/06/2019 (ambdós inclosos) 

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 22/07/2019 fins al dia 06/08/2019 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les proves: 03/10/2019 a les 09.00 hores.

Lloc: Edifici de l'Ajuntament de Polinyà -Plaça de la Vila 1 – 08213 Polinyà

Resultats de les proves

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 23.11.2020 | 10:00