Borsa de Treball d’EDUCADOR/A SOCIAL (Grup A – Subgrup A2)

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria d’EDUCADOR/A SOCIAL, a fi d’establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com també, per cobrir places vacants a la plantilla d’aquesta categoria.

 

Codi: 372/2021

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Bases

Sol·licitud 

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 25/03/2021 fins el dia 13/04/2021 ambdós inclosos

Pagament de taxa

Import: 31,30  €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: Borsa de Treball d'Educador/a Social

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 15/05/2021 fins el dia 28/05/2021 ambdós inclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador.

REALITZACIÓ DE LES PROVES:

   Data i hora: 29/06/2021 a les 9.30 hores.

    Lloc:    Edifici El Roure – Casal de la Gent Gran

                Carrer Ernest Lluch, 7 de Polinyà.

 

Anunci dels Resultats de la fase d'oposició i de la fase de concurs

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la fase de concurs: Des del dia 30/07/2021 fins el dia 12/08/2021 (ambdós inclosos) 

 

 

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 10.11.2021 | 09:00