Borsa de treball Tècnic/a Joventut ( A2 )

Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A DE JOVENTUT ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 1043/2018

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 29/05/2018 fins al dia 18/06/2018 (ambdós inclosos).

Document de pagament de taxa

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 26/06/2018 fins al dia 10/07/2018 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultats de les proves

Resultat definitiu de les proves: correcció i modificació dels resultats després d'observar un error en la puntuació dels mèrits. 

Resolució AjPolinya amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 08.02.2021 | 08:57