Borsa de treball Tècnic/a Informàtica ( A2 )

Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'INFORMÀTICA ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 1364/2018

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 02/06/2018 fins al dia 21/06/2018 (ambdós inclosos)

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 06/07/2018 fins al dia 20/07/2018 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador 

Resultats de les proves

Resolució AjPolinya amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 03.02.2021 | 09:01