Borsa de Treball Tècnic/a d'Empreses ( A2 )

Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'EMPRESES, per realitzar les tasques relacionades amb l’assessorament i el suport a la creació i consolidació d’empreses així com la informació i l’assessorament empresarial i dinamització del Centre d’empreses Can Gavarra,  adscrita a l’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu

Codi: 2940/2018

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 03/01/2019 fins al dia 22/01/2019 (ambdós inclosos)

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 01/02/2019 fins al dia 14/02/2019 (ambdós inclosos)​

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultats parcials

Resultats finals

Resolució AjPolinyà de constitució de la BT de Tècnic/a d'Empreses

 

Darrera actualització: 20.03.2023 | 10:51