Borsa de treball Educador/a Social ( A2 )

Es crea una borsa de treball d`EDUCADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de l’Educador/a Social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per realitzar las tasques derivades del projecte d’educadors/res de carrer.

Codi: 1845/2017

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Procès finalitzat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 21/11/2017 fins al dia 11/12/2017 (ambdós inclosos).

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 11/01/2018 fins al dia 25/01/2018 (ambdós inclosos).

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Nota important referent al lloc de realització de les proves

( Per error s'ha convocat als/a les aspirants el dia 15/02/2018 a les 10:00 hores a l'Edifici del Centre Cívic, situat al carrer Sant Pere, s/n de Polinyà per a la realiltació dels exercicis de la fase d'oposició.  El lloc correcte per a la realització de les proves serà l'Edifici de El Roure, situat al carrer Balmes, 10 de Polinyà. )

Resultats de les proves

Resolució AjPolinya amb els resultats finals de la Borsa de Treball

 

Horari:  
Darrera actualització: 15.12.2020 | 09:41