Borsa de Treball Educador/a de Llar d'Infants (C1) 2022

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria d’Educador/a de Llar d’Infants per a les Escoles Bressols Municipals de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 2577/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 13/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 02/01/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 13/12/2022 fins les 23:59' hores del dia 02/01/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: BT Educador-a llar infants

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la llista provisional: Des del dia 23/02/2023 fins el dia 08/03/2023 (ambdós inclosos)

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultat final de la convocatòria

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

 

Darrera actualització: 20.03.2023 | 10:56