Borsa de Treball Educador/a de Llar d'Infants ( C1)

Es crea una borsa de treball d'EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 0455/2019

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 02/04/2019 fins al dia 23/04/2019 (ambdós inclosos)

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 16/05/2019 fins al dia 29/05/2019 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les proves: 13/06/2019 a les 10.00 hores.

Lloc: Edifici El Roure - Casal de la Gent Gran c/ Ernest Lluch, 7 – 08213 Polinyà

Resultats provisionals de les proves

NOTA INFORMATIVA:

Els/les aspirants que es troben inclosos en l'ordre de puntuació de l'1 al 15 hauran de presentar durant aquesta setmana els originals de la documentació que van presentar en el seu dia i un Certificat mèdic oficial d'acord amb el que s'especifica a la base 8a. de la convocatòria.

Lloc de presentació de documentació: Departament d'Administració de Personal -  Ajuntament de Polinyà - Plaça de la Vila, 1 08213 Polinyà

Termini de presentació: Des del dia 17/06/2019  fins al dia  21/06/2019 de 9.00 a 14.00 hores.

Resultats finals de les proves

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 25.11.2020 | 08:49