Borsa de Treball de Tècnic/a de Cultura ( A2 )

Es crea una borsa de treball de la categoria de TÈCNIC/A DE CULTURA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte per programa

Codi: 2017/2019

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Situació actual: Procés finalitzat.

Bases

Sol•licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol•licituds: Des del dia 29/11/2019 fins el dia 18/12/2019 (ambdós inclosos) 

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 10/01/2020 fins el dia 24/01/2020 (ambdós inclosos) 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les proves: 17/02/2020 a les 10.00 hores.

Lloc: Edifici El Roure - C/ Balmes, 10 – 08213 Polinyà

 

Resultats de les proves

NOTA INFORMATIVA:

Els/Les aspirants que han superat el primer i el segon exercici amb cinc punts i no tenen acreditat el nivell de català realitzaran el tercer exercici el dia 24/02/2020 a les 12,00 h. a l’edifici “El Roure", carrer Balmes núm.10 de Polinyà.

 

 

Resultats del 3r exercici de Coneixements de la llengua catalana

Resultat final de la convocatòria

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball 

Darrera actualització: 01.09.2020 | 14:54