Borsa de Treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica ( C1 )

Es crea una borsa de treball de la categoria de TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants.

Codi: 2337/2019

Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Situació actual: Procés finalitzat.

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 08/01/2020 fins el dia 27/01/2020 (ambdós inclosos)

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 12/02/2020 fins el dia 25/02/2020 (ambdós inclosos) 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

 

NOTA INFORMATIVA

Data i hora de la prova:     09/07/2020 a les 09.30 hores.

Lloc:   Edifici “EL ROURE” – C/ Balmes, 10 – 08213 Polinyà

 

 

Resultats de les proves

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 01.09.2020 | 15:00