Borsa de Treball de Tècnic-a de Gestió (A2)

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria  de TÈCNIC/A DE GESTIÓ, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de  llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte per programa.

Codi: 0340/2020

Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 11/03/2020 fins el dia 30/03/2020 (ambdós inclosos)

Període de suspensió de presentació de amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

Des del dia 14/03/2020 fins el dia 31/05/2020 (ambdós inclosos)

Ampliació del període de presentació de sol·licituds amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

Des del dia 01/06/2020 fins el dia 17/06/2020 (ambdós inclosos)

Situació actual: Procés finalitzat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 11/03/2020 fins el dia 30/03/2020 (ambdós inclosos)

Període de suspensió de presentació de amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

Des del dia 14/03/2020 fins el dia 31/05/2020 (ambdós inclosos)

Ampliació del període de presentació de sol·licituds amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

Des del dia 01/06/2020 fins el dia 17/06/2020 (ambdós inclosos)

Pagament de taxa:

Import: 31,30 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: BT Tècnic-a de Gestió

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 20/07/2020 fins al dia 03/08/2020 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les proves: 10/11/2020 a les 9.30 hores.

Lloc: Edifici del Centre Cívic  - Carrer Sant Pere, s/n – 08213 Polinyà

 

Resultats de les proves

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 26.02.2021 | 11:43