Borsa de Treball de Peó d'Obres i Manteniment - 2023

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria de Peó d’Obres i Manteniment de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 546/2023

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 22/03/2023 fins el dia 20/04/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud 

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 22/03/2023 fins el dia 20/04/2023 ambdós inclosos

Pagament de taxa

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: BT Peó Obres i manteniment

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos:  pendent

Període de reclamacions de la llista provisional: pendent

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador (pendent)

Resultats de les proves (pendent)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals (pendent)

 

 

Darrera actualització: 21.03.2023 | 10:03