Borsa de Treball d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) - Grup A2

És objecte de la present convocatòria regular el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), per realitzar les tasques relacionades amb el pla d’acció de desenvolupament econòmic local de l’ajuntament, a fi d’establir un procediment àgil per cobrir llocs de treball de AODL condicionats a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport de Desenvolupament Local pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya així com per cobrir les substitucions amb caràcter temporal per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies.

 

Codi: 2675/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 19/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 09/12/2022 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 19/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 09/12/2022 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 31,30 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: Borsa Treball AODL

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 14/12/2022 fins el dia 20/12/2022 ambdós inclosos

AVÍS IMPORTANT  referent a les proves:

Donada la urgència de la convocatòria us informem que les proves tindran lloc el proper dia 22/12/2022.
Amb el Decret de Llista Definitiva es publicarà el lloc i l’hora per dur a terme els exercicis del procés selectiu.

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Lloc:  Edifici CAN GAVARRA, situat al Camí de Can Gavarra número 2, Polígon Industrial Llevant, 08213 Polinyà

Data: 22/12/2022

Hora de la crida dels aspirants: 09:45 h

Hora d’inici de la prova: 10:00 h

 

Resultat final de la convocatòria

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la puntuació: Des del dia 27/12/2022 fins el dia 10/01/2023 ambdós inclosos

 

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

 

Darrera actualització: 26.01.2023 | 10:01