Borsa de treball Auxiliar Administratiu/iva ( C2 )

Es crea una borsa de treball d`AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 188/2018

Període de presentació de sol·licituds: tancat

Bases

Publicació BOPB de la convocatòria 

Publicació DOGC de la convocatòria 

Període de presentació de sol·licituds:  des del dia 16/02/2018 fins al dia 07/03/2018 (ambdós inclosos).

Sol·licitud

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Període de reclamacions de la llista provisional: des del 17/04/2018 fins al 30/04/2018 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultats de la primera prova

Els/les aspirants que han superat els 5 punts realitzaran el segon exercici el dia 08/06/2018 a les 09.00 del matí a l'edifici El Roure situat al Carrer Balmes, 10 de Polinyà.

Resultats de la segona prova

Els/les aspirants que han superat els 5 punts podran presentar la documentació acreditativa per valorar la fase de concurs al registre d'entrada de l'Ajuntament de Polinyà des del dia  08/06/2018 fins el dia 15/06/2018.

Resultats finals 

Els/les aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci a la web municipal www.ajpolinya.cat per formular reclamacions.

Període de reclamacions dels resultats finals: des del 28/06/2018 fins al 12/07/2018 (ambdós inclosos)

 

Darrera actualització: 04.12.2020 | 10:49