Can Gavarra cerca un tècnic/a d'empreses

El servei d'empresa i emprenedoria de Can Gavarra cerca un tècnic/a d'empresa per a cobrir amb caràcter d'urgència una substitució per una baixa laboral de durada incerta. S'hi ofereix jornada de 37.5 hores setmanals i sou de 2.523 euros bruts/mes. Horari de 8.30 h a 15.00 h  i una tarda de 16 a 19 h.

Funcions i tasques:

 • Prospectar i contactar amb empreses del territori vinculades a la logística.
 • Organització d'accions formatives dins el sector logístic adreçades a treballadors/es en actiu i execució d'altres accions amb empreses vinculades al projecte d'AODL.

Requisits:

 • Diplomatura/llicenciatura o grau en empresarials, econòmiques o similar.
 • Experiència mínima d'1 any en un CLSE.
 • Valorable coneixements del territori del Vallès Occidental i del sector logístic.

Criteris de selecció:

 • Experiència laboral en feines iguals o similars a les descrites, fins a 3 punts
 • Formació acadèmica i complentària relacionada amb el lloc de treball, fins a 2 punts
 • Es tindrà especialment en compte l’experiència o formació en l’àmbit de la logística, 1 punt complementari per a cadascun dels concepte.

En el procés de selecció es realitzarà una entrevista als candidats en la qual es tindran en compte els següents aspectes:

 • Capacitat d’expressió en la justificació de l’experiència en sectors públic (administració)  i/o privat (empreses), fins a 4 punts
 • Descripció de les tasques realitzades al sector públic, fins a 2 punts
 • Descripció de les tasques realitzades en empreses, amb especial valoració si es tracta  d’empreses del sector logístic, fins a 2 punts

Les persones candidates seran convocades a l'entrevista el 8 d'abril.

El tribunal estarà format  per:

 • President: Joan Egea, director de l’Àrea d Governança i Desenvolupament Local
 • Secretari: Joaquim Arolas, Cap del Servei de Promoció econòmica
 • Vocals: Rosaura Insa i Vanessa Fernández, tècniques d’Empresa i de Promoció econòmica

Termini: fins al 7 d'abril.

Inscriu-te a l'oferta a través de la Xaloc

Darrera actualització: 30.03.2022 | 13:15
Darrera actualització: 30.03.2022 | 13:15