Territori i medi ambient

L'àrea de Territori constitueix aquella part de la organització de l'Ajuntament que té com a objectius fonamentals l'impuls i la gestió del desenvolupament urbanístic i del creixement urbà amb criteris de sostenibilitat.
També s'ocupa de la supervisió i del control de l'activitat industrial amb criteris de respecte mediambiental, gestiona les infrastructures de serveis municipals, el manteniment dels edificis, les instal·lacions i els espais públics municipals. També és competència de l'Àrea de Territori el manteniment de la seguretat viària i de l'ordre en l'àmbit del municipi.

Darrera actualització: 11.01.2018 | 08:54