Presidència

Aquesta àrea té com a àmbits d'actuació la coordinació interna entre les àrees, la participació ciutadana, la comunicació i imatge corporativa, les relacions institucionals i la gestió de programes estratègics. També engloba la assessoria jurídica i la secretaria en general.

Darrera actualització: 11.02.2019 | 13:20