Comissió informativa

La Comissió informativa permanent és un òrgan deliberant que es constitueix a l’inici del mandat amb caràcter general i que té com a principal objectiu fer un dictamen previ dels assumptes que es porten a aprovació al Ple.

La seva regulació la trobem als articles 73, 74, 75 i 76 del Reglament Orgànic Municipal.

Composició de la Comissió Informativa

La composició actual és la sorgida de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 i és la mateixa que el Ple. Està composat per 13 regidors i regidores, incloent l’Alcalde, que és el President. Aquests conformen 6 grups municipals.

Lloc i data de les sessions

La Comissió Informativa es reuneix en sessió ordinària el dimecres anterior al del Ple. Per tant, amb una periodicitat bimensual els mesos senars, excepte respecte al Ple previ a la Festa Major. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada mandat. Totes les sessions són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila núm. 1. 

Com consultar l'ordre del dia?

L'ordre del dia es publica el divendres anterior a la sessió aquí.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 09:05
Darrera actualització: 03.02.2022 | 09:05