Comissió especial de comptes

La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any, el compte general de la Corporació.

La seva regulació la trobem als articles 73, 74, 75 i 78 del Reglament Orgànic Municipal.

Composició de la Comissió Especial de Comptes

La composició actual és la mateixa que el Ple. Està composat per 13 regidors i regidores, incloent l’Alcalde, que és el President. 

Lloc i data de les sessions

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop a l’any, tradicionalment el mateix dia que la Comissió Informativa Ordinària del mes de maig, en acabar aquesta. Té lloc a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila núm. 1. 

 

Darrera actualització: 12.11.2021 | 10:32
Darrera actualització: 12.11.2021 | 10:32