Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça interina d’Oficial 1a d’Oficis i constitució d’una Borsa de Treball

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça d’OFICIAL 1a D’OFICIS present a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Polinyà així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

 

Codi: 2173/2022

 

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 18/10/2022 fins les 23:59' hores del dia 07/11/2022 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 18/10/2022 fins les 23:59' hores del dia 07/11/2022 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1 plaça Oficial 1a d’Oficis i BT

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional  des del dia 03/12/2022 fins al dia 20/12/2022 (ambdós inclosos)

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultat final de la convocatòria

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 02.12.2022 | 13:03