Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça d'Auxiliar de Llar d'Infants corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Auxiliar de Llar d'Infants pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

Codi: 3134/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: CO Auxiliar Llar infants 

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la llista provisional: Des del dia 24/02/2023 fins el dia 09/03/2023 (ambdós inclosos)

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador: pendent

Resultat final de la convocatòria: pendent

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

 

 

Darrera actualització: 20.03.2023 | 11:07