Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Delineant corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Delineant el sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

Codi: 3131/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: Delineant  

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 21/02/2023 fins el dia 06/03/2023 ambdós inclosos.

 

 

AVÍS IMPORTANT

 

Es convoca als/a les aspirants que es troben pendents de realitzar l’exercici de coneixement de català i/o castellà d’acord amb el que disposa la base 6a, apartat 6.1 de les bases de la convocatòria.

REALITZACIÓ DE LES PROVES: 

Data i hora: 05/07/2023 a les 9.30 hores.

Lloc: l'edifici El Roure situat al carrer Balmes, 10 de Polinyà

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador

 

Resultat final de la convocatòria

Període de reclamacions dels resultats finals: Des del dia 25/07/2023 fins el dia 07/08/2023 ambdós inclosos.

 

 

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals

 

 

Darrera actualització: 29.09.2023 | 15:02