Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça de Conserge de Manteniment corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça de Conserge de Manteniment pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació d'Agrupacions Professionals (E), de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

Codi: 3132/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 02/01/2023 fins les 23:59' hores del dia 31/01/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: Conserge Manteniment  codi 3132

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 02/03/2023 fins el dia 15/03/2023 ambdós inclosos.

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador: pendent

Resultat final de la convocatòria

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

 

 

Darrera actualització: 20.03.2023 | 11:02