Convocatòria per a la cobertura interina d’un/a Tècnic/a de Recursos Humans i constitució d’una Borsa de Treball mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure de l’Ajuntament de Polinyà.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d’un/a tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Polinyà per execució d’un programa de caràcter temporal per un termini màxim de 3 anys, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació A, subgrup A2 així com la constitució d’una borsa de treball.

Codi: 1633/2023

Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 17/07/2023 fins el dia 11/08/2023 ambdós inclosos.

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 17/07/2023 fins el dia 11/08/2023 ambdós inclosos.

Pagament de Taxa:

Import: 31,30 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1633Tecnic RRHH i Borsa Treball

 

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 07/09/2023 fins el dia 21/09/2023 ambdós inclosos

 

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb la data, hora i lloc de realització de l'entrevista de selecció: pendent

 

Anunci resultats finals: pendent

Període de reclamacions dels resultats finals: Des del dia 00/00/0000 fins el dia 00/00/0000 ambdós inclosos

Resolució AjPolinyà de la convocatòria

Darrera actualització: 06.09.2023 | 10:50