Borsa de Treball de Tècnic/a d'Empreses (Grup A2)

Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'EMPRESES, per realitzar les tasques relacionades amb l’assessorament i el suport a la creació i consolidació d’empreses així com la informació i l’assessorament empresarial i dinamització del Centre d’empreses Can Gavarra,  adscrita a l’Àrea de serveis a les empreses de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu

 Codi: 2441/2022

Període de presentació de sol·licituds:  Des de les 00:00' hores del dia 05/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 24/11/2022 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 05/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 24/11/2022 ambdós inclosos

Pagament de taxa

Import: 31,30  €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: BT Tècnic/a d’Empreses

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 17/01/2023 fins el dia 31/01/2023 (ambdós inclosos) 

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

REALITZACIÓ DE LES PROVES:

Lloc:  Edifici CAN GAVARRA, situat al Camí de Can Gavarra número 2, Polígon Industrial Llevant, 08213 Polinyà

Data: 25/04/2023

Hora de la crida dels aspirants: 10:15 h

Hora d’inici de la prova: 10:30 h

 

Resultats finals de la convocatòria

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la puntuació: Des del dia 06/05/2023 fins el dia 19/05/2023 (ambdós inclosos)

 

 

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

 

Resolució amb els resultats finals de la convocatòria

 

 

 

Darrera actualització: 28.08.2023 | 14:36