Borsa de Treball de Peó d'Obres i Manteniment - 2023

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria de Peó d’Obres i Manteniment de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 546/2023

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 22/03/2023 fins el dia 20/04/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud 

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 22/03/2023 fins el dia 20/04/2023 ambdós inclosos

Pagament de taxa

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: BT Peó Obres i manteniment

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: des del dia 23/05/2023 fins al dia 05/06/2023 (ambdós inclosos)

 

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

 

Realització del primer exercici (prova teòrica):

 

Lloc: Centre cívic, situat al carrer Sant Pere s/n de Polinyà

Data: 21/06/2023

Hora de la crida dels aspirants: 09:00 h

Hora d’inici de la prova: 09:15 h

 

Realització del segon exercici (prova pràctica):

Lloc: Nau de la Brigada Municipal d’obres i serveis

          carrer del Pintor Joan Miró, 22 - Nau H

          08213 Polinyà

Data: 21/06/2023

Hora de la crida dels aspirants: 11:00 h

Hora d’inici de la prova: 11:15 h

 

 

AVÍS IMPORTANT

 

Es convoca als/a les aspirants que es troben pendents de realitzar l’exercici de coneixement de català i/o castellà d’acord amb el que disposa la base 6a, apartat 6.1 de les bases de la convocatòria.

REALITZACIÓ DE LES PROVES: 

Data i hora: 28/06/2023 a les 11:00 hores.

Lloc: l'edifici El Roure situat al carrer Balmes, 10 de Polinyà

 

 

Resultats de la fase d'oposició

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la puntuació: Des del dia 07/07/2023 fins el dia 21/07/2023 ambdós inclosos

 

 

Resolució de l'Ajuntament de Polinyà amb els resultats finals

 

 

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 12:12