Borsa de Treball d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) - Grup A2

És objecte de la present convocatòria regular el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), per realitzar les tasques relacionades amb el pla d’acció de desenvolupament econòmic local de l’ajuntament, a fi d’establir un procediment àgil per cobrir llocs de treball de AODL condicionats a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport de Desenvolupament Local pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya així com per cobrir les substitucions amb caràcter temporal per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies.

 

Codi: 2675/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 19/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 09/12/2022 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 19/11/2022 fins les 23:59' hores del dia 09/12/2022 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 31,30 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: Borsa Treball AODL

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: pendent

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

Resultat final de la convocatòria

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals)

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

 

Darrera actualització: 21.11.2022 | 13:33