Convocatòria per a la provisió temporal d'una plaça interina de Caporal de la Policia Local i constitució d'una Borsa de Treball

És objecte de la present convocatòria la provisió temporal  mitjançant nomenament com a funcionari/ària interí/ina d’una plaça vacant de Caporal de la Policia Local (Grup C – Subgrup C2) i creació d’una Borsa de Treball de l’Ajuntament de Polinyà, a fi i efecte, d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.

Codi: 1550/2023

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 12/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 08/08/2023 ambdós inclosos

 

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 12/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 08/08/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa: 

Import: 15,70  €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1550 Caporal Policia

 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 22/08/2023 fins el dia 05/09/2023 ambdós inclosos

 

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador: pendent

Resultat final de la convocatòria: pendent

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals): pendent

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball: pendent

 

Darrera actualització: 29.08.2023 | 15:10