Convocatòria per concurs de mèrits lliure d’una plaça d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Polinyà corresponent a l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022.

És objecte de la present convocatòria la provisió definitiva d’una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, enquadrada dins del grup de classificació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.

Codi: 1549/2023

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 21/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 18/08/2023 ambdós inclosos

Bases

Sol·licitud

Document de relació de mèrits

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Publicació BOE de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 21/07/2023 fins les 23:59' hores del dia 18/08/2023 ambdós inclosos

Pagament de Taxa: 

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s'haurà de posar: 1549 Agent Policia Local

 

Llista provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 05/09/2023 fins el dia 19/09/2023 ambdós inclosos

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i designació del Tribunal Qualificador: pendent

Resultat final de la convocatòria: pendent

Resultats definitius de la convocatòria (una vegada resoltes les al·legacions presentades als resultats finals): pendent

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals: pendent

 

 

Darrera actualització: 19.09.2023 | 11:09