Restriccions d’aigua en fase d’excepcionalitat per sequera

Dimarts, 28 de maig de 2024 a les 00:00

Arran de l’augment de reserves als embassaments del sistema Ter-Llobregat, es decideix tornar a l’escenari d’excepcionalitat per sequera, si bé es mantenen restriccions d’aigua en els usos urbans per al municipi.

En aquests moments ens trobem en la FASE 3 EXCEPCIONALITAT.

Quines restriccions es contemplen en aquesta fase?

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar en excepcionalitat els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 • Fonts ornamentals

Es mantenen aturats tots els brolladors ornamentals municipals. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.

 • Reg de zones verdes i jardins, públics i privats i horts urbans

Prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes públiques i privades excepte:

 • Reg de supervivència d’arbres i plantes, mínima quantitat d’aigua, horari de 20 h a 8 h i amb regadora o gota a gota.

Permès el reg amb aigües de pluja, aigües regenerades i a l’àmbit municipal també amb aigües freàtiques amb reg per degoter, horari nocturn i mínima quantitat d’aigua. En horts urbans, públics i privats, és permès el reg de supervivència d’arbres o plantes, mínima quantitat d’aigua, horari de 20 a 8 h i amb regadora o gota a gota. S’admet el reg d’horts públics municipals amb aigües freàtiques. Cal indicar que l’origen de l’aigua és no potable.

 • Reg esportiu

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport sense superar dotació de 450 m3/ha/mes.

 • Neteja de carrer i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, excepte si la neteja és resultat d’un accident, incendi, o existeix un risc sanitari.

Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja

Els serveis municipals, per a la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars podran emprar aigua no potable (regenerada o freàtica).

 • Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 • Neteja de vehicles

Prohibida la neteja de qualsevol mena de vehicle. Només es permet en establiments comercials amb sistemes de recirculació d’aigua.

 • Piscines públiques, privades i comunitàries

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 • Reompliment parcial de piscines que disposen d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per mantenir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • Primer ompliment de piscines de nova construcció o ompliment posterior a obres de rehabilitació o modificació del vas en piscines d’ús públic (definides a l’article 2.2 del RD 742/2013) o piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del RD 742/2013).
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial i de les piscines d’instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
 • En centres educatius, ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres per bany d’infants.
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d’ús privat tipus 3B (article 2.3.b del RD 742/2013) destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta
 • Es permet l’ompliment total o parcial de les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament. 
Darrera actualització: 12.06.2024 | 13:57