Ban municipal d'emergència per sequera

Dilluns, 5 de febrer de 2024 a les 00:00

Descarrega el ban municipal del 5 de febrer del 2024

El dia 1 de febrer de 2024, l’Agència Catalana de l’Aigua a través de la Resolució ACC/220/2024 declara l’estat d’emergència 1 per sequera hidrològica a les unitats d’explotació embassament del Ter-Llobregat. Per la qual cosa es demana la col·laboració de tota la població en l’aplicació de les següents mesures obligatòries per tal d’estalviar aigua:

VOLUM MÀXIM D'AIGUA:

  • Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 212 litres per habitant i dia (incloent les activitats econòmiques i comercials). 
  • Es redueix la pressió d’aigua a la xarxa durant les 24 hores.
  • S’hi instal·laran airejadors a totes les aixetes dels equipaments municipals.

REG: Resta prohibit l’ús per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, excepte:

  • Per a la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües freàtiques.
  • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

REG ESPORTIU: El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica. Per aquest motiu, s’ha decidit omplir el dipòsit de reg del camp de futbol de Polinyà amb aigua de pou. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable. Pel que fa a les dutxes, es tanquen les dutxes de dilluns a divendres per a les activitats relacionades amb les entitats i els entrenaments esportius.

PISCINES: Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

  • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
  • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

ELIMINACIÓ DE POLS EN SUSPENSIÓ: Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

ACTES LÚDICS I ALTRES USOS TEMPORALS: Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ: Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquests casos la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

NETEJA DE VEHICLES: Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

GRANGES: L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent.

Darrera actualització: 09.02.2024 | 13:42