Certificat o informe de règim urbanístic


Document emès per l´Ajuntament on es detallen les condicions de parcel·lació, edificació i ús d´una parcel·la o d´un immoble.

Cal aportar:


 • - Instància de sol·licitud per duplicat amb indicació de la finca per la qual es demana el certificat amb la seva referència cadastral.
  - Plànol d'emplaçament de la finca.
  - Comprovant del pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent (es facilita en el moment de fer la gestió).
  - En qualsevol cas, l'Ajuntament, podrà sol·licitar la documentació necessària per poder emetre el corresponent informe.

Canals de tramitació:

 • Presencial


  Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
  Contacte:

Darrera actualització: 20.05.2019 | 16:52