Comunicació activitat sotmesa a la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Se sotmeten al règim de comunicació prèvia, les activitats incloses en l'article 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, tant per a ésser implantades com per a tot canvi i/o modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal:


a) La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.


b) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.


c) Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.


d) Establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.


e) Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l'annex I del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats

Quin cost té:

L'autoliquidació de taxes es farà en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries instal·lades en el municipi i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament

Cal aportar:

  • La comunicació es cursarà presentant al registre general d'entrada de l'Ajuntament la documentació indicada per a cada cas.

    Per tal d'evitar que la sol·licitud estigui incompleta i no sigui admesa a tràmit, s'aconsella al sol·licitant que prèviament passi per la secció d'Activitats abans de presentar-la en el Registre.

    No s'ha de confondre aquest tràmit amb el de verificació de suficiència i idoneïtat.

Canals de tramitació:

  • Presencial


    Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.
    Contacte:

Darrera actualització: 19.01.2019 | 15:14