Canvi de domicili al padró municipal d'habitants


Canviar el domicili dins del mateix municipi al registre administratiu del Padró Municipal d’Habitants de Polinyà, a les persones que ho sol·liciten.

Totes les persones que viuen a Espanya tenen l’obligació d’estar empadronades; les seves dades són prova de la residència en el municipi i del domicili habitual.

Quan es produeix un canvi de domicili dins del municipi de Polinyà, s’ha de comunicar per tal que quedi correctament enregistrat en el Padró Municipal d’Habitants.


Qui ho pot sol·licitar:
 • Tota persona major d'edat (Les persones majors de 16 anys són emancipades i poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats)
 • Els canvis de domicili s’han de signar personalment o a través d'un representant autoritzat. En aquest cas caldrà l’autorització al representant de la persona que s’empadrona i la fotocòpia del document identificatiu.

Temps de tramitació: Dos dies un cop presentada tota a documentació.

Quin cost té:

Sense cost

Cal aportar:

 • Documents que identifiquen les persones (original o fotocòpia):

  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir

  • Estrangers de la Unió Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país i certificat d’inscripció al registre central d’estrangers.

  • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència

  • Menors d'edat: llibre de família o certificat de naixement i, si el tenen, també el DNI. Per justificar la guàrdia i custòdia cal la resolució judicial. Si els menors no s'empadronen amb els pares cal l'autorització d'un dels pares o tutors.


  Document que acrediten l'habitatge:
  • Si l'habitatge és buit: escriptura de propietat, contracte de lloguer, rebut expedit per una companyia subministradora o rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, l’autorització d'aquesta.

  • Si a l'habitatge hi ha alguna persona empadronada: la seva autorització i fotocòpia del seu document identificatiu.

  • Establiment col•lectiu (Geriàtrics, Residències, etc.): autorització de la direcció.

Canals de tramitació:

 • Presencial


  Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h Dilluns i dimecres de 17.00 a 20.00 h
  Contacte:

Darrera actualització: 20.05.2019 | 17:22