Alta al padró municipal d'habitants

Donar d’alta al Registre administratiu del Padró Municipal d’Habitants de Polinyà a les persones que ho sol·liciten.

Està empadronat és una obligació de les persones que viuen a Espanya; les seves dades són prova de la residència en el municipi i del domicili habitual.

Les altes poden ser:
 • Alta per naixement: no cal que les persones vinguin a l’Ajuntament a donar d’alta als nadons perquè aquest tràmit es fa d’ofici a partir de la inscripció al Registre Civil.
 • Alta d'espanyols o estrangers procedents d’un municipi de l'estat espanyol o de l’estranger
 • Alta d'estrangers procedents de l'estranger
 • Alta per omissió: persones que viuen a Polinyà i declaren no estar empadronats en cap altre municipi

Quan es pot sol·licitar: En qualsevol moment.

Quin cost té:

Sense cost

Cal aportar:

  • Documents que identifiquen les persones (original o fotocòpia):
   • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

   • Estrangers de la Unió Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país i certificat d’inscripció al registre central d’estrangers.

   • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

   • Menors d'edat: llibre de família o certificat de naixement i, si el tenen, també el DNI. Per justificar la guàrdia i custòdia cal la resolució judicial. Si els menors no s'empadronen amb els pares cal l'autorització d'un dels pares o tutors.


  • Document que acrediten l'habitatge:
   • Si l'habitatge és buit: escriptura de propietat, contracte de lloguer, rebut expedit per una companyia subministradora o rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, l’autorització d'aquesta.

   • Si a l'habitatge hi ha alguna persona empadronada: la seva autorització i fotocòpia del seu document identificatiu.

   • Establiment col·lectiu (Geriàtrics, Residències, etc.): autorització de la direcció.


Canals de tramitació:

 • Presencial


  Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. Dilluns i dimecres de 17.00 a 20.00h
  Contacte:

Darrera actualització: 20.05.2019 | 16:36