Activitats Industrials sense incidència ambiental

Restaran sotmeses al Règim de Comunicació SENSE INCIDÈNCIA AMBIENTAL  les següents activitats:


1- Locals oberts al públic amb una superfície útil màxima d’ús públic de 40 m2 i en tot cas amb una superfície màxima total construïda de 100 m2  (tipologies descriptives en el document adjunt)

- Resten excloses totes aquelles activitats que els sigui d’aplicació la normativa de seguretat d’incendis en establiments industrials.


2- Locals sense accés al públic amb una superfície total construïda màxima de 100 m2 (tipologies descriptives en el document adjunt)
 

Quin cost té:

L'autoliquidació de taxes es farà en qualsevol de les oficines de les entitats bancàries instal·lades en el municipi i prèviament a la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament

Cal aportar:

  • La declaració responsable es cursarà presentant al registre general d'entrada de l'Ajuntament amb la documentació indicada per a cada cas.
    Per tal d'evitar que la sol·licitud estigui incompleta i no sigui admesa a tràmit, s'aconsella al sol·licitant que prèviament passi per la secció d'Activitats abans de presentar-la en el Registre. No cal confondre aquest tràmit amb el de verificació de suficiència i idoneïtat.

Canals de tramitació:

  • Presencial


    Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.
    Contacte:

Darrera actualització: 18.02.2019 | 13:56