Alta/Baixa al cens d'animals de companyia

És obligatori que els propietaris de gossos, gats i fures facin la inscripció en el Cens d’animals de companyia en el termini màxim de 3 mesos des del naixement i 30 dies des de l’adquisició, adopció o canvi de residència. Així mateix, s’ha de comunicar la baixa del cens quan es produeixin aquestes circumstàncies: defunció de l’animal, la seva venda o cessió, canvi de domicili, etc.

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

 • Per fer l'alta:

  -  Fotocòpia de la primera pàgina de la cartilla de l’animal


  -  Fotocòpia de la pàgina de les vacunes de la cartilla de l’animal


  -  Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l’animal.


  -   Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia. (Full groc de l’AIAC)  Per donar la baixa:
       A) Baixa per defunció
  :

  -   El certificat de defunció del gos signat per un veterinari.


       B) Canvi de residència a un altra municipi:

  -  El certificat d’empadronament en el nou municipi del propietari del gos.


  C) Canvi de persona propietària:


  -    El document de conformitat de la transmissió de l’animal entre la part venedora i la compradora, o bé si fos cessió entre particulars el document  omplert que es troba a la cartilla sanitària de l’animal signat per les dues parts (antic i nou propietari) i document del canvi de nom del microxip. Canals de tramitació:

 • Presencial

  Local d'Atenció a les Persones (c. Onze de Setembre, 17, bxs). Tel. 93 713 01 41
  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns de 16 a 19 h
  Contacte: Local d'Atenció a les Persones (c. Onze de Setembre, 17, bxs). Tel. 93 713 01 41

Darrera actualització: 20.05.2019 | 17:10