Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Notícies


Divendres, 30 de setembre del 2016
Convocatòria per a nomenar un jutge o jutgessa de Pau titular i substitut
Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 28 d'octubre
S’obre el procediment públic per als nomenaments de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut. Podrà ser nomenat Jutge de Pau aquell qui, encara no essent Llicenciat en Dret, sigui espanyol, major d'edat, no estigui impedit física o psíquicament per al funcionament judicial, no estigui condemnat per delicte dolós, i estigui en ple exercici dels seus drets civils.

Les persones que hi estiguin interessades ho podran sol·licitar per escrit, fins al 28 d’octubre, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, en horari d’oficina, amb la següent documentació:

•    Instància de sol·licitud y còpia compulsada del D.N.I
•    Currículum vitae i documentació acreditativa del seu contingut
•    Declaració jurada de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat

L'horari del Registre d'Entrada de l'Ajuntament és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 19 h. Podeu descarregar la sol·licitud aquí.
Twitter Twitter Twitter Facebook La Tafanera
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat