Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Notícies Habitatge


Dijous, 27 de març del 2014
Convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària
Adreçades a persones en situació d'atur de llarga durada
En el DOGC del passat dia 12 de març va sortir publicada la resolució TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària per a l’any 2014, adreçades a persones en situació d’atur de llarga durada


Aquests ajuts estan adreçats a persones en situació d'atur de llarga durada (Portar com a mínim 12 mesos d'antel·lació a la data de presentació de la sol·licitud, com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya. Si ha estat donat d'alta a la Seguretat Social 45 dies en total durant aquests dotze mesos també la poden demanar).

El termini de sol·licitud és fins al dia 30 de setembre.

Condicions:

- No pagar mes de 600 euros de lloguer o 900 euros d'hipoteca.

- Ingressos no superiors a 1,5 vegades l'IRSC: els següents imports segons els membres de la unitat familiar:

1 membre      2 membres      3 membres     4 membres
 1.327,96        1.369,03           1.427,91          1.432,99


- Titular, un o més membres de la unitat familiar en situació d'atur.

- L'ajut és de 180 euros mensuals per un període màxim de 12 mesos.

- Necessita anar acompanyat d'informe socioeconòmic favorable de Serveis Socials.

- Acreditar uns ingressos mensuals de la unitat de convivència que, juntament amb l'ajut a percebre, siguin iguals a l'import del lloguer o de la quota d'amortització hipotecària.

Per a més informació adreceu-vos al departament d'habitatge de l'Ajuntament

Twitter Twitter Twitter Facebook La Tafanera
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat