Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Notícies Actualitat Municipal


Dijous, 11 de febrer del 2016
L'Ajuntament insta la SAREB perquè llogui els pisos desocupats de Margarida Xirgu
L'alcalde signa un decret de requeriment perquè els habitatges de protecció oficial buits es posin a disposició de la ciutadania el més aviat possible

L’Ajuntament ha fet un requeriment a la SAREB (Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària) coneguda popularment com el “banc dolent”, perquè en el termini d’un mes procedeixi a llogar en règim de protecció oficial els habitatges que estan desocupats a l’edifici del carrer de Margarida Xirgu. Aquests pisos van ser traspassats a la SAREB per l'empresa Proviure SL a la qual l’Ajuntament va cedir els terrenys perquè hi construís aquests pisos destinats a lloguer social.

Ara, l’Ajuntament ha d’esperar la resposta de la SAREB i de seguida que disposi de més informació sobre la disponibilitat dels habitatges es comunicarà a la ciutadania.

En tot cas, i mentre es rep alguna resposta per part de la SAREB, les persones interessades en accedir a un habitatge de protecció oficial han de saber que és necessari que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial. La gestió es pot fer a l’Ajuntament i els requisits són els següents:

•    Ser major d’edat o estar emancipat.
•    Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.
•    Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament.
•    Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
•    No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
•    No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
•    Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència. 

Per a obtenir més informació sobre el tràmit es pot consultar la pàgina web www.registresolicitants.cat  o bé trucant a l’Ajuntament al número 937 130 264.
Twitter Twitter Twitter Facebook La Tafanera
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat